top of page

Vždy buď tím nejlepším člověkem, kterým v tuto chvíli jen můžeš být.

- Vždy buď tím nejlepším člověkem, kterým v tuto chvíli jen můžeš být.


- Buď milá/milý i když jsi unavená/unavený – nemusíš se přetvařovat, jen nehoď hněv a zlá slova na člověka, který za nic nemůže a tebe by to pak mohlo mrzet…


- Za to, co pro své blízké děláš – nežádej nic na oplátku, a to ani tiše… (ovšem nenech se vykořisťovat, tvé srdce poví, kdy a pro koho je to správné)


- Opravdu poslouchej, když někdo mluví a nemysli při tom na své odpovědi.


- Řekni blízkým, že je máš ráda/rád a že si jich opravdu vážíš – a řekni to kdykoliv to jen budeš chtít říct


- Když něco pokazíš, snaž se to opravit, a ne hned vyhodit


- Nikdy se nesnaž být jako někdo jiný, vždyť jsi jedinečná bytost, tak proč to „kazit“


- Na této Zemi máš omezený čas – neztrácej ho zbytečnostmi a vztahy, které nefungují


- Stejně jako můry přitahuje světlo i ti správní lidé spatří světlo v tobě a přijdou


- Raduj se z maličkostí a buď vděčná/vděčný za všechno co máš


Vše je jak být má.


Věř a vše se zdaří

Eliška


@lp_angel_soul

@cestou_s_vespou


bottom of page