top of page

Tak kde je ta pravda?Tolik pravd je na světě, všiml sis?


Čtu zvučné názvy jako:


„Deset pravd o…“

„Jedna velká pravda o…“

„Co je pravda na…“

„Moje pravda o…“


Velkými a malými pravdami se plní svět i internet.


Dříve jsem všechny ty pravdy chtěla vědět, dneska je nerozklikávám.


A tak jak to s tou pravdou teda je? Je vůbec? A kde? Čemu věřit?


Víš, ona existuje.


A není na druhém konci zeměkoule ani nikde psaná v knihách či příspěvcích.


Tou jedinou velkou pravdou jsi ty sám ty sama


A až si konečně v klidu kecneš na ten zadek a začneš místo sociálních sítí sledovat sama sebe, hezky v tichu, tak tu pravdu poznáš, pochopíš.


Ta pravda je tvá opravdovost.


Ten, kdo hlásá opravdovou pravdu a je nešťastný, ten není pravdou, ten jí ještě nepoznal, anebo jí nevěří natolik jak by potřeboval, a tak křičí do světa a hledá ty, kteří mu tu jeho pravdu potvrdí, odsouhlasí a svůj křik zvýší na ty, kteří s ním souhlasit nebudou.


Ten, kdo křičí do světa pravdu a nepřijímá pravdu druhých, ten je vlastně nešťastný, protože nepochopil, že tu svou pravdu nemusí nikde cpát ani ji nikomu nutit. Stačí, když s ní a v ní bude žít.


To, co doopravdy cítíme, je naše pravda, naše opravdovost. Podělme se o ní, ale nevnucujme ji. Přijímejme pravdy jiných s pochopením a zdvořilostí. Nemusíme s nimi souhlasit, ale měli bychom se je naučit respektovat.


Žijme tu svou pravdu opravdově.


Neexistuje jedna pravda pro všechny bytosti světa a věř, že se ti hodně uleví až zjistíš, že tu svou pravdu, to své opravdové já nemusíš nikde obhajovat.


Že stačí když budeš.


Chvilku v tichu … Jen buď, jen vnímej, jen naslouchej… nic víc


S Láskou


LP Angel


Autorská fotografie


bottom of page