Nežebrej, buď vděčný
Vděčnost za každý Nový den

Vypráví se, jak kdysi jeden král procházel lesem a setkal se s mudrcem. Chvíli s ním rozmlouval a byl nesmírně dojat jeho čistotou a moudrostí. Zatoužil si mudrce zavázat svým darem.

Světec však odmítl: "Plody lesa mi stačí za potravu, bystřiny z hor mi stačí na uhašení žízně, proč bych měl od tebe tedy přijímat nějaký dar?"

Král pravil: "Jen k mé potěše přijmi, ó moudrý, něco z mých rukou a sejdi proto se mnou do města, do mého paláce."

Po mnohém naléhání mudrc konečně souhlasil a učinil, jak si král přál.

Než král předal svůj dar mudrci, modlil se několikrát k Bohu: "Pane, dej mi více potomků. Dej mi větší bohatství. Dej mi větší území. Uchovej mé tělo ve zdraví..."

Než stačil odříkat všechny své prosby, mudrc tiše vstal a vyšel ze síně ve.

Král byl uveden do rozpaků; vyběhl za mudrcem ven a volal: "Ty už odcházíš? Vždyť jsi ještě nepřijal můj dar!"

Mudrc se otočil a pravil: "Neokrádám žebráky, Ty sám nejsi nic než ubohý žebrák. A to mi chceš něco dát? Nejsem hlupák, abych cokoli přijímal od takového nuzáka. Běž a už za mnou nechoď."


Láska nezná kupčení, není obchodem, nežádá odměny...


Láska žije jen pro Lásku a kvůli Lásce.


A tak tedy s Láskou


LP Angel


Příběh: Kniha Bhaktijóga


#láska #prolásku #nezebrej #vdecnost #budvdecny


O mě 
Chci dostávat novinky
  • White Facebook Icon

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com