top of page

Nelze uchopit neuchopitelné…

Nelze uchopit neuchopitelné…

Nikým Ničím

Slunce vychází pro všechny stejně.

Nelze ho uplatit


Nevyjde jen pro bohatého


Nezastře se chudákovi


Bohatým stává se ten, kdo každé ráno poděkuje za Nový den. Kdo jednoduchosti si váží a přírodu kolem sebe stráží. Kdo bližního svého má rád a nechodí se záští v srdci spát. Kdo pochopil podstatu pravou, že myslet se nemá jen hlavou, Že srdcem se má řídit a myšlenky své pečlivě třídit. Negaci proměnit v lásku a na chvíli přes oči položit pásku. Vnímat své tělo, svůj předrahý chrám, možná by chtělo se věnovat více hrám Vrátit se do dětství do mladých let, kdy čas kolem nás byl tajemný svět. Kdy báli jsme se jen, že u konce bude dnešní den. Kdy neznali jsme stres a v nocích nás nebudil děs, že složenky zůstanou nesplacené, že zloději vezmou nám, všechno cenné. Však co cenným nazvat se dá? Je to snad auto či šperků sada? To cenné, co máme je čas, ano ten, co tiká pomalu v nás. Tak pojďme se ráno probudit s vděčností a prožijme den s upřímnou radostí.

Bohatým stává se ten, kdo Lásku s Krásou vidí ve všech a všem.


S láskou


LP Angel


@lp_angel_soul

@cestou_s_vespou
bottom of page