top of page

Mandaly

Co vlastně mandaly znamenají a mají vůbec nějaký význam nebo jde jen o krásné, rozkvetené a barevné vzorce, které se dostaly do módy? Mandaly vidíme v posledních letech všude možně. Od oblečení přes šperky až po bytové dekorace. Pojďme si tedy říci, kde mají svůj původ a co znamenají.


Článek pro Jóga dnes
Co je mandala?


Mandala znamená v sanskrtu kruh, který symbolizuje vesmír. Používají se při různých rituálech a meditacích, a právě skrze meditace proniká člověk do jejich hloubky a tímto ponořením se může nahlédnout do vesmíru, spatřit vyšší já, Božstvo zkrátka co, co ho převyšuje a díky tomuto vhledu se stává součástí jednoty.

Nám nejznámější a nejbližší budou nejspíše antistresové mandalové omalovánky, které mnohé z nás (jak jsem si již několikrát vyslechla) dovedou více rozhodit než uklidnit. Mandala je trend, je to něco moderního, co malujeme na zdi místností, někdy promyšleně v řádu posvátné geometrie a jindy intuitivně a svobodně.


Povědomí o mandale se na západ dostalo díky švýcarskému psychiatrovi Carlu Gustavu Jungovi. Ten jimi propojil východní filosofii a západní psychologii a mandalu využíval jako pomůcku ke zkoumání sebe samé, jako kruhovou kresbu symbolizující naši duši.


Z čeho mohou být mandaly tvořeny


Nenechme své představy o mandalách skončit pouze na papíře. Mandaly mohou být tvořené z písku, kamenů, minerálů, posvátných předmětů, plodů ovoce, listí a jiných darů přírody.

Stejně tak, bychom mandalu neměli vnímat pouze jako kruh. Ač je kruhové vyobrazení mandal nejznámější tak se může lehce stát, že narazíme i na mandaly čtvercové, polokruhové, trojúhelníkové či kosočtvercové.


Jantry – grafické znázornění božstev


Jantra se doslova překládá jako „pomůcka“ nebo „podpora“. Jantra pochází z hinduismu a je to zvláštní tvar mandaly ve kterém se střetávají kruh (to, co nás převyšuje, nekonečno, nebe, ženská energie) se čtvercem (vše pozemské, materiální, znázorňující vnitřní sílu, lidskost, zemi, mužskou energii). Ovšem není tak jednoduché ji nakreslit, neboť každý tah i směr má svůj vlastní význam, vibraci a je předem dán.

A jaký je tedy hlavní rozdíl mezi jantrou a mandalou? Jantra je dokonalá a nemění se a její výroba má jasná pravidla. Oproti ní mandala je určená pro momentální poznání se v tomto okamžiku a je tedy proměnlivá v čase. Slouží nám na krátkou dobu, a právě proto by se měla po vytvoření zničit. Hotové jantry se často potírají vzácnými vonnými oleji a jsou nad nimi recitovány mantry. V Indii je nejuctívanější jantrou Sri jantra, která představuje symbol celého kosmu.


Zvláštnost Jantry


Zvláštností jantry je, že ji nelze vymyslet a měnit. Ty jantry které dnes existují se zjevily tantrickým guruúm díky jasnozřivosti.


Tibetští mniši své mandaly ničí


Fascinující je rituál tibetských mnichů kteří tvoří mandalu z barevných zrnek písku či rýžové mouky i několik dní. Miliony zrnek písku rozmístí na své místo, celé hodiny se nad ní mniši sklánějí, dají do ní energii, talent, kreativitu a svou plnou pozornost a následně svůj výtvor zničí. Proč? Celý proces tvorby mandaly považují za druh meditace a přijetí změny a proměnlivosti života. Ve chvíli, kdy do mandaly dosedne poslední zrníčko písku se mniši pomodlí a celý obdivuhodný výtvor zničí. Cíl je jasný, nelpět na tom co bylo, vše je pomíjivé. Většinou je tato mandala tvořena k příležitosti obřadu či slavnosti a po jeho ukončení je zničená a písek je rozprášen do větru nebo vhozen do řeky.


Tibetská mandala


Jedná se o pískové mandaly které se hojně vytváří a používají v indii, Nepálu a Tibetu pro náboženské rituály. Pravidla pro vytvoření této mandaly jsou přesně daná a obsahují v sobě různé symboly. Tibetské mandaly jsou většinou čtvercové obrazce obsahující kruh a můžeme zde najít podobu z předchozích řádků. Ano bystří vědí, říká se jim jantry. Tvorba těchto mandal se používá jako nástroj vizuální meditace a cílem je dosáhnou osvícení. Tibetské mandaly nalezneme jak na různých meditačních pomůckách, tak je možné je spaření v půdorysech chrámů.


V arteterapii se mandala využívá pro sebe vyjádření a následné zpracování svých pocitů.

Při tvoření ale i pouhým pozorováním nandaly se naše nitro uklidňuje a mysl relaxuje. Mění chaos v harmonii.


Jak můžeme s mandalami pracovat my?


Práce s mandalou nám přináší uklidnění, soustředění, kreativitu a také s ní lze zpracovávat své emoce. Před samotnou kresbou si uvědomíme, jak nám je a s jakými pocity či myšlenkami do procesu tvorby mandaly. Následně se necháme vést a nad samotnou strukturou či barevností mantry moc nepřemýšlíme. Soustředíme se naplno na proces tvoření, neřešíme a neplánujeme co z něho vznikne, jen tvoříme. Cesta je zde cílem.


Mandaly a barvy


Když budeme hledat na internetu nebo v knihách významy barev, tak se můžeme dočíst, že tahle barva na nás působí takhle a tamta jinak. Proč ne, pokud se ve výkladu cítíte dobře, tak je to v pořádku. Pozor si ale dáváme na to abychom se s výkladem příliš neztotožňovali ve své mysli. Když budeme vědět, oranžové je uklidňují ale nás přitom rozčiluje, tak nebude úplně dobré si s ní vymalovat byt. Přistupujte k barvám intuitivně a sami si sepište, jak na Vás konkrétní barva působí, jaké z ní máte pocity. A i s tímto poznání pracujte. Opět připomínám, každý jsme originál.


Mandaly a tvary


Pokud začneme kreslit mandalu jistě brzy poznáme, že se opakuje pár nečastějších tvarů:

Kruh – nekonečno, věčnost, celistvost, dokonalost. Dodává pocit bezpečí a ochrany. Ženská energie

Květy, okvětní lístky – nekončící obnova

Čtverec, hrany – stabilita, spravedlnost, jasné hranice. Mužská energie, rozum, Země.


Pár slov závěrem


Tvorba mandaly může být pro nás skvělou pomůckou pro úplné „vypnutí“ a naladění se na přítomný okamžik. Je symbolem toho, že vše je pomíjivé, že čas utíká a tak, jak se cítíme dnes při tvorbě mandaly se za týden už cítit nebudeme. A i proto by mandaly měly být vždy zničeny, ponechány v čase, kdy jsme je vytvořily. Přeji Vám do Nového roku mnoho zrnek trpělivosti, hodně času stráveného v plné přítomnosti a objevení či znovu nalezení schopnosti od-pouštět a přijímat změny


S přáním těch nejhezčích dní


Eliška


#mandala #mandaly #jantra
bottom of page